Spring til indhold

betingelser

Betingelser gældende for

By Linding

CVR 43907190

Betingelser

Disse betingelser er udformet med henblik på at sikre begge parter ved indgåelse af en handel. Vi har udarbejdet et fælles reglelsæt for at undgå tvivl og opbygge den rette sikkerhed, så vi sammen kan skabe et fælles grundlag for en positiv oplevelse. De følgende vilkår er gældende for alle aftaler indgået med By Linding

Betalingsbetingelser

Ved booking af arrangement fremsender By Linding et skriftligt tilbud til Klienten, for det event, venue, produkter og ydelser, som klienten har anmodet om. Der faktureres 25% af den aftalte pris, medmindre der er truffet andre aftaler, eller hvis underleverandører har andre betalingsvilkår. Når beløbet er modtaget, igangsætter vi processen, og bookingen bekræftes. Restbeløbet faktureres efter afslutningen af arrangementet og skal betales inden 8 dage. Bemærk, at eventuelle tilkøb eller mangler også faktureres sammen med restbeløbet. Ved forsinket betaling af faktura udsendes en betalingspåmindelse, der pålægger et ekstra gebyr på 100 DKK. Udeblivelse af betaling vil føre til overførsel af fordringen til vores inkassoafdeling, hvilket medfører yderligere omkostninger. Fakturaens forfaldsdato er baseret på bestillingsdatoen og kan udløbe på hvilken som helst dato i måneden.

Ekstern leverrendør

Hvis tilbud accepteres og By Linding blot er mellemmand mellem evt. klienten og venue, tager Venue den videre kommunikation med Kunden. Betaling, annullering, reducering og andre praktiske detaljer fremgår af det tilbud / kontrakt som Venue sender til Kunden, og det er disse betingelser, som er gældende for hele forløbet Venue sørger for betalingen direkte med kunden og afregner efter endt arrangement den aftalte kommission med ByLinding. Hvis en anskaffet Kunde, bliver tabt, pga. Venue eller Leverandørens handlinger eller væsentlig misligholdelse, er ByLinding berettiget til en godtgørelse af Venue. Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal Venue betale halvdelen af det samlede honorar, ByLinding var berettiget til. Alle betalinger til ByLinding skal ske ved overførsel til Sparekassen Danmark, registrerings nr. 9070 og kontonummer 1637017353

Tilkøb af ydelser

Tilkøb af ekstra timer eller andre tillægsydelser aftales på forhånd. Kuvertantal Antallet af kuverter skal være udspecificeret senest 14 dage før arrangementet. Hvis underleverandører har andre betingelser, er disse betingelser gældende. Ved en reduktion i gæsteantallet inden for denne tidsramme opkræves det fulde beløb. Hvis der er flere gæster til stede end det bestilte antal kuverter, forbeholder vi os retten til at efterfakturere i henhold til det faktiske antal til stede, medmindre andet er aftalt via e-mail.

Tilkøb af ydelser

Tilkøb af ekstra timer eller andre tillægsydelser aftales på forhånd. Kuvertantal Antallet af kuverter skal være udspecificeret senest 14 dage før arrangementet. Hvis underleverandører har andre betingelser, er disse betingelser gældende. Ved en reduktion i gæsteantallet inden for denne tidsramme opkræves det fulde beløb. Hvis der er flere gæster til stede end det bestilte antal kuverter, forbeholder vi os retten til at efterfakturere i henhold til det faktiske antal til stede, medmindre andet er aftalt via e-mail.

Mangler eller skader

By Linding kan ikke stilles til ansvar for afdækning af mangler eller skader. Ved mangler eller skader på venue og/eller materielle ting under arrangementet, hæfter køber for dette. Dette beløb vil blive efterfaktureret, hvis uheldet skulle være ude. Det er ligeledes venue’s ansvar at afdække gulve og fjerne ting, som er skrøbelige.

Aflysning eller ændringer

Et bekræftet arrangement kan frit ændres til et andet af samme værdi inden for 12 måneder, forudsat at annulleringen sker mindst 61 dage før arrangementet, og dette ikke strider imod underleverandørers annulleringsregler. Hvis annullering af arrangementet ønskes, vil projekttimer blive faktureret. Vi forbeholder os retten til at kræve et depositum på op til 25% af ordrestørrelsen inden arrangementets start, medmindre andet er aftalt. Ved annullering mindre end 61 dage før arrangementet betales 50% af ordrebeløbet, medmindre det strider imod underleverandørers betalingsbetingelser. Ved annullering mindre end 48 timer før arrangementet betales det fulde beløb. Hvis arrangementet flyttes til en senere dato, gælder betingelserne for den oprindelige dato. Afbestilling skal meddeles via e-mail til info@bylinding.dk og bekræftes ved telefonopkald på 22 156 157. En telefonisk afbestilling alene er ikke gyldig.

Referencer

Vi værdsætter muligheden for at fremvise vores succesfulde samarbejder ved at opretholde en offentlig liste over nogle af vores betydningsfulde klienter. Dette giver vores nuværende og potentielle klienter mulighed for at se de virksomheder, vi har haft fornøjelsen af at arbejde med. Hvis du, som vores klient, ikke ønsker at blive inkluderet på referencelisten, bedes du informere os via e-mail om din fravalg. Vi respekterer og imødekommer gerne dine ønsker.

Personoplysninger

By Linding er ansvarlig for håndteringen af de personoplysninger, som vores klienter og samarbejdspartnere oplyser. Vi behandler alle personoplysninger med streng fortrolighed og opbevarer oplysningerne i op til 5 år i overensstemmelse med lovgivningen. Vores praksis følger persondataloven, hvilket betyder, at du til enhver tid har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig. Alle personlige oplysninger opbevares krypteret for øget sikkerhed.

Cookiepolitik

By Linding anvender cookies med hjælp fra Google Analytics. Dette værktøj indsamler information, der giver et statistisk overblik over vores besøgstal, deres geografiske oprindelse, hvilke sektioner af websitet de anvender, og anden relevant data. Det anvendes udelukkende med det formål at optimere websitet, funktionaliteterne samt brugervenligheden.

Kontakt for uforpligtende møde

Hedebygade 28, Kbh V
CVR. 43907190
Info@bylinding.dk
+45 22 156 157

Sociale Medier

Følg med i vores spændende events, røde løbere og mange andre typer arrangementer på de sociale medier.